Posted on

Förbättra eventet med undersökningar

Du som regelbundet driver event, till exempel idrottsevenemang, festivaler, konferenser eller större fester, rekommenderas att använda dig av medarbetarundersökningar. Dessa kan hjälpa dig att utveckla och förbättra eventet. Det spelar ingen roll om du endast är med och anordnar ett event frivilligt eller om du driver det professionellt, det är alltid en smart sak att låta alla medarbetare berätta vad de tycker är bra och vad som kan förbättras.

Hur du går tillväga med undersökningarna

Efter att du är klar med ett stort evenemang är alla medarbetare förhoppningsvis nöjda, glada och kanske lite trötta. Vissa gånger har allting säkert gått som det skulle och du är säker på att både gäster och medarbetare är glada. Andra gånger kanske du känner dig helt nöjd men är osäker på vad alla andra tycker. Olika känslor kan komma fram när det är stressigt. Ett tips på vad du då kan göra för att lyckas bättre nästa gång är att göra undersökningar. Om du inte tar reda på vad alla tyckte om ett event, och många var missnöjda med något, finns det en risk att du begår samma misstag nästa gång. Det finns flera hjälpsamma plattformar på nätet som du kan använda. Sedan är det bara för dig att analysera svaren och se vad gäster och medarbetare hade för åsikter.

Ställ rätt frågor i undersökningarna

 

Det är viktigt att allting fungerar som det ska för att du ska lyckas med eventet. Större event kostar ofta en hel del, alla tillbehör, som mat och eventuella lokaler, samt lönen till de som arbetar på eventet. För att du ska få en klar och tydlig bild över vad alla tycker är det viktigt att du i undersökningarna ställer rätt sorts frågor. Det är också viktigt att du kommer ihåg att alla personer har olika saker som de anser är viktigast. Därför är det rekommenderat att du försöker göra din undersökning så bred du kan så att alla har möjlighet att dela sina tankar och åsikter.

Genom att samla allas åsikter och tankar har du sedan en större chans att lyckas ännu bättre med andra event framöver, du får veta vad som fungerade och om du måste förbättra vissa områden för att det ska fungera på ett bättre sätt.